Home > Aannemingsmaatschappij > Lopende Projecten > Groene Woud Woudenberg

Aannemingsmaatschappij

Bouwrijp maken Het Groene Woud planfase 5 te Woudenberg

 

Locatie                          Het Groene Woud fase 5 te Woudenberg
Opdrachtgever Gemeente Woudenberg
Looptijd Januari 2016 - maart 2017

 

Voor de gemeente Woudenberg wordt de 5e fase van nieuwbouwplan het Groene Woud bouwrijp gemaakt.

Het werkt bestaat o.a.:

  • Opbreek- en opruimwerkzaamheden;
  • Ontgraven, keuren en afvoeren grond;
  • Ontgraven van cunetten en watergangen;
  • Leveren en aanbrengen riolering (HWA en DWA);
  • Leveren en aanbrengen oever- en bodembescherming en uitstroomvoorzieningen;
  • Leveren en aanbrengen van wegfunderingen en tijdelijke verhardingen.

terug naar Projecten 

Social media

Trefwoorden

kunstgras recycling, bodemonderzoek, milieukundige begeleiding, partijkeuring grond, vloeistofdichte voorzieningen, betonmortel, viblokken, afvalverwerking, containerverhuur, inzameling bedrijfsafval, elektrotechniek, recycling, natuursteen, transport, adviesbureau, tankinstallaties, sloop, aannemingsmaatschappij

Calamiteiten

Assistentie bij brand en milieuzaken:
T +31 (0)6 27088880
Bij geen gehoor:
T +31 (0)6 27088887 of
T +31 (0)6 53869311