Home > Aannemingsmaatschappij > Sloopwerk, renovatie en asbestsanering > Veilig en milieubewust slopen

Aannemingsmaatschappij

Veilig en Milieukundig Slopen


Slopen is een vak. Onzorgvuldig of ondeskundig handelen kan leiden tot ongevallen en grote schade. Opdrachtgevers zijn zich bewust van de aansprakelijkheid en risico’s van sloopwerkzaamheden en vragen daarom kwaliteit en deskundigheid. Vink Aannemingsmaatschappij b.v. is in het bezit van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) en waarborgen die kwaliteit en deskundigheid. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring, kennis van zaken en naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk.

Veilig slopen

De BRL SVMS-007 bevat (project)eisen op het gebied van veilig slopen. Hierbij is rekening gehouden met de arboregelgeving. In het sloopplan worden de maatregelen en voorzieningen beschreven die nodig zijn om de arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast zijn wij als gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA**).

Milieukundig slopen

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. In het sloopplan wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop. Wij als gecertificeerde sloopaannemer geven invulling aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. (MVO)

BRLSVMS-007

terug