Home > Aannemingsmaatschappij > Sloopwerk, renovatie en asbestsanering > BREEAM gedachte

Aannemingsmaatschappij

Breeam gedachte
 

Hergebruik sloopmaterialen en duurzaam bouwen
 

De BREEAM gedachte is een heel ander instrument dan de BRL SVMS-007. BREEAM focust op de duurzaamheidambitie en gaat in die zin verder dan de BRL SVMS-007. De BRL SVMS-007 staat voor de (breed gedragen) ‘stand der techniek, met een plus' rondom veilig en milieukundig slopen en kwaliteitsmanagement. Een ander verschil is dat de BRL SVMS-007 zich richt op (het managementsysteem) van de sloopaannemer en BREEAM op een specifiek sloopproject. Een certificaat volgens de BRL SVMS-007 is een basisvoorwaarde voor het  slopen  vanuit de BREEAM gedachte.

Duurzaamheid is geen hype. Het is een tendens, die breed wordt erkend en herkend. Gelukkig maar, want het welzijn van onze omgeving staat bij ons voorop. Dat is geleidelijk aan geëvolueerd tot het principe dat wij ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van toekomstige generaties, vanuit het besef dat wij de aarde in bruikleen hebben.

Vanuit die gedachte kan het niet anders dan dat iedereen zo duurzaam mogelijk bouwt. En waar vroeger duurzaam bouwen een onwelgevallige verplichting was, is het nu iets om trots op te zijn. We willen graag in duurzame gebouwen wonen en werken.

Wij delen deze gedachte en hebben onlangs aan de Rochussenstraat in Rotterdam een renovatiesloop uitgevoerd om een kantorenpand geschikt te maken voor schoolfunctie. Hierbij hebben we ter hoogte van de nieuwe liftschachten gevelelementen verwijderd. Deze hebben we in het geheel vervoerd naar Barneveld en weer toegepast bij de bouw van nieuwe opslagloodsen.

Foto impressie

Renovatie sloop gevels Renovatie sloop gevels Renovatie sloop gevels Nieuwe opslagloodsen Nieuwe opslagloodsen Nieuwe opslagloodsen 

terug