Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Briellaerd_Barneveld

Aannemingsmaatschappij

Bedrijventerrein Briellaerd–Noord te Barneveld

 

Locatie                          Briellaerd-Noord te Barneveld
Opdrachtgever Combinatie Briellaerd vof / Gemeente Barneveld
Werkzaamheden Bouw- en woonrijp maken
Looptijd 2011 - 2016

 

De Gemeente Barneveld realiseert ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Briellaerd een nieuw bedrijventerrein: Briellaerd-Noord. Het bedrijventerrein is bestemd voor lokaal gebonden bedrijven in de lichte milieucategorieën en voor die bedrijven waarbij het kantoor een nevenfunctie is. Briellaerd-Noord is 6 hectare groot en wordt ontsloten via de Anthonie Fokkerstraat. Er zijn twaalf bouwkavels.