Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Churchillstraat Barneveld

Aannemingsmaatschappij

Bouw- en woonrijp maken Churchillstraat te Barneveld

LocatieChurchillstraat te Barneveld
OpdrachtgeverGemeente Barneveld
WerkzaamhedenOpnemen groenvoorziening en verharding, grondwerk, aanbrengen riolering, funderingen, kantopsluiting en elementverharding, groenvoorziening, bebording en verlichting
Looptijd2016

De Gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld realiseren aan de Churchillstraat, 22 duurzame semipermanente woningen. Deze woningen zijn voor de opvang en huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar). Aangezien er te weinig huurwoningen beschikbaar zijn, heeft de Gemeente Barneveld voor deze oplossing gekozen.. Vink Aannemingsmaatschapij verzorgt het bouw- en woonrijp maken van dit project.