Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Golfbaan Hoogland

Aannemingsmaatschappij

Aanleg Golfbaan Hoogland

LocatieGolfbaan Hoogland
OpdrachtgeverGolfbaan Hoogland-Amersfoort / Alan Rijks Golfcourse Architect
WerkzaamhedenOpenbare aanbesteding
Looptijd2012

In opdracht van Golfclub Hoogland Amersfoort heeft Vink Aannemingsmaatschappij het grondwerk uitgevoerd ter voorbereiding voor de aanleg van een 9 holes golfbaan met bijbehorende driving range. De golfbaan is ingepast in het bestaande verkavelde landschap van Hoogland. De houtwallen en vrijstaande bomen zijn in tact gehouden en ook De Malen Wetering maakt onderdeel uit van het natuurschoon op de baan. Deze wetering loopt door het golfterrein en wordt 2 maal overgestoken bij het lopen van een 9-holes ronde. De rough wordt verschraald met zand en ingezaaid met roodzwenkgras en heide. Hierdoor wordt de baan geen (saaie) vlakke polderbaan maar een golfbaan met natuurgevoel dit wordt versterkt door de fraai gemoduleerde fairways met mooie greens. Het grondwerk is uitgevoerd met behulp van het 3D systeem van Trimble. Een van de grote voordelen van het werken met GPS is onder andere dat er in het werk bijna geen uitzetwerk meer nodig is. Het grondwerk wordt efficient uitgevoerd, elke kubieke meter grond wordt op de juiste hoogte afgegraven en op de juiste plek verwerkt. De machinist op de graafmachine of bulldozer kan met behulp van een on board computerscherm en indicatie lichten op enkele centimeters nauwkeurig werken. Door de toenemende vraag van de markt heeft Vink Aannemingsmaatschappij het afgelopen jaar fors geinvesteerd in de aanschaf van het 3D GPS systeem. De voorbereidende werkzaamheden, het omzetten van het tekenwerk en klaarmaken van de bestanden voor de machines wordt door Vink Aannemingsmaatschappij in eigen beheer, door de eigen tekenkamer verzorgd. Een uitgebreid artikel over dit project en de toepassing van grondwerk in 3-D, kunt u hier lezen op pag. 1 in de Vink View van 2012. Werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit: Graven1250 m watergang om werkterrein; Ontgraven bovengrond circa 22.000 m3; Profileren ondergrond in twee gangen 75.000 m3; Zand ontgraven uit vijver en verwerken in rough en depot; 10.000 m3 grond opnemen uit depot en aanbrengen in plantvakken; Profileren gehele terrein. Uitvoerperiode juli - september 2012