Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Groeneweg Utrecht

Aannemingsmaatschappij

Herontwikkeling Groeneweg te Utrecht

Locatie Groeneweg 52 Utrecht
Opdrachtgever - Architect Multi-Vastgoed / JP van Eesteren - Van Mourik en Vermeulen
Werkvorm Onderhands
Jaar 2013 - 2016

Multi-Vastgoed gaat het terrein aan de Groeneweg ontwikkelen. Op het voormalige fabrieksterrein van Jaffa hebben in de loop der jaren vele activiteiten plaatsgevonden. Van kozijnenfabriek tot autospuiterij, van indoorsporten tot boodschappen doen bij de Aldi en Nettorama. Al vele jaren bestaan er plannen om deze locatie op te knappen. Eind 2004 heeft Multi-Vastgoed de locatie verworven. Sindsdien heeft Multi Vastgoed in nauwe samenwerking met de gemeente een nieuw plan ontwikkeld. Vink Aannemingsmaatschappij gaat in nauwe samenwerking met Multi-Vastgoed dit terrein bouwrijp maken en herstructureren. Werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: Saneren asbest uit de te slopen gebouwen conform SC530; Sloop van alle bestaande opstallen in 2 fasen; Uitvoeren van 2 bodemsanering met minerale olien en PAK; Sloop bestaande (heipalen)funderingen tot 3.0 m-mv; Verwijderen van alle terreinverhardingen. Update:juni 2013: Namens J.P. van Eesteren gaan we ook het grondwerk en de terreininrichting van dit terrein uitvoeren