Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Kracht_van_overijssel

Aannemingsmaatschappij

1e tranche asbest in Tuinen Kracht van Overijssel

Locatie Gemeente Hof van Twente, Dalfsen en Wierden
Opdrachtgever Provincie Overijssel
Werkzaamheden Asbestbodemsanering
Looptijd 2014 - 2015

In opdracht van Provincie Overijssel wordt er gewerkt aan de sanering van 200 asbestlocaties in drie fases. Het merendeel van deze locaties zijn particuliere tuinen die zich bevinden in de gemeente Hof van Twente. Het doel van de sanering is om de mogelijke gezondheidsrisicos van bootstelling aan asbest weg te nemen. Vink Aannemingsmaatschappij heeft in samenwerking met de Grontmij de 1e tranche van 54 locaties uitgevoerd.