Home > Aannemingsmaatschappij > Afgeronde Projecten > Meersteeg

Aannemingsmaatschappij

Aanbrengen bovenafdichting westelijk deel stortplaats Meersteeg

Locatie Meersteeg 15 te Geldermalsen
Opdrachtgever Regio Rivierenland dienstonderdeel AVRI
Werkzaamheden Aanbrengen bovenafdichting
Looptijd 2014 - 2015

Nadat wij zijn begonnen met het ontgraven van de bestaande grondepots, het verwijderen van de bestaande afdichting en bestaande voorzieningen, run-off greppel en HWA-leidingen met zijn putten. Heeft Vink Aannemingsmaatschappij als hoofdaannemer het aanbrengen van de bovenafdichting verzorgt. Daarna is het geheel ingezaaid. De totale oppervlakte van het werk was 127.000m2.