Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Diensten > Asfaltonderzoek en verhardingsonderzoek

Milieutechnisch Adviesbureau

Asfaltonderzoek en verhardingsonderzoek

Of vrijkomend asfalt teerhoudend is, is een vaak gestelde vraag bij herinrichting van wegen en openbaar gebied. Op basis van een asfaltonderzoek kan teervrij asfalt worden aangeboden voor warm hergebruik. Teerhoudend asfalt moet eerst thermisch gereinigd worden, voordat het voor hergebruik in aanmerking komt.

Onderzoek van asfalt wordt door ons uitgevoerd volgens de CROW publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt). Na het onderzoek heeft u antwoord op de vraag of er teerhoudende asfaltlagen aanwezig zijn en (indien aanwezig) waar deze zich bevinden. 

Onderzoek op teerhoudendheid staat meestal niet op zichzelf. Het verrichten van constructieboringen voor het bepalen van de dikte en ligging van funderingsmateriaal en humushoudende bodemlagen is vaak ook gewenst. Er zijn vele combinaties denkbaar, waardoor efficiënt onderzoek mogelijk is met één aanspreekpunt. Als ervaren partij zijn we u graag van dienst.