Home > Milieutechnisch Adviesbureau > Diensten > Partijkeuring grond

Milieutechnisch Adviesbureau

Partijkeuring grond

In Nederland vindt veel grondverzet plaats. Grond wordt op de ene plaats ontgraven en op de andere hergebruikt. Degene die de grond toepast op zijn of haar terrein, is verplicht dit te melden (https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Het hergebruik van grond is geregeld in het Besluit bodemkwaliteit. Dit schijft onder andere voor dat grond voldoende onderzocht moet zijn. Bij het keuren van grond is de monsterneming een cruciale stap in het keuringsproces, onder andere door de heterogeniteit van de te keuren grond. Maar ook de herkomst van de grond en/of het voormalige gebruik is belangrijk om tot een adequate keuring te komen.

Partijkeuringen kunnen worden uitgevoerd op reeds uitgegraven grond (in depot) of op grond die nog niet is uitgegraven (in vast profiel). Planningsaspecten kunnen de keuze bepalen voor het keuren in depot of in vast profiel.

Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn als het gaat om het keuren van grond. Bovendien kunnen wij u adviseren over de meest optimale bestemming van de partij.