Vink logo

Afvalverwerking

Omgaan met afval

Met zijn allen produceren we een enorme berg afval. Dit afval kunnen we op een aantal manieren verwerken. We kunnen het afval verbranden (met of zonder terugwinnen van energie), composteren, recyclen, hergebruiken of storten. Maar ook down-cyclen, up-cyclen en cradle to cradle zijn manieren om met afval om te gaan. 

Gescheiden inzamelen

In het bedrijfsleven komen allerlei afvalsoorten vrij. Denk aan papier, kunststoffen, bedrijfsafval, hout en bouwmaterialen. Vink heeft voor elke afvalsoort een oplossing. Dit is mogelijk door het gescheiden in te zamelen, zoals bijvoorbeeld voor papier, folie, hout en puin of door het gemengd te door Vink te laten ophalen of zelf te leveren op de locatie van Vink.

Door uw afvalstromen in te zamelen, wordt het hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Voorbeelden van afvalstoffen die weer als grondstof gebruikt kunnen worden zijn;  papier, kunststoffen, hout, puin en metalen.

Als afvalverwerking en recycling bedrijf doen we er alles aan om zoveel mogelijk kringlopen te sluiten. Met een duidelijk doel: het behoud van grondstoffen en de vermindering van de hoeveelheid afval die niet kan worden gerecycled. 

Afvalrecycling

Elke soort afval wordt apart ingezameld. Vink haalt de containers op of een bedrijf biedt zelf het materiaal bij Vink aan. Daar wordt het afval per soort gescheiden en verwerkt. We leveren als afvalverwerkingsbedrijf het gesorteerde afval aan bij andere partijen, die het tot een nieuw materiaal verwerken.