Home > Afvalverwerking > Euralcodes opzoeken

Afvalverwerking

Euralcodes opzoeken

Via deze pagina kunt u de euralcodes opzoeken waarvoor Afvalverwerking Vink b.v. vergund is.

Met de Eural (Europese afvalstoffenlijst) is sinds 8 mei 2002 het onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen in de hele Europese Unie gelijkgetrokken. Op deze lijst worden ca. 800 afvalstoffen benoemd en voorzien van codes. Iedereen die met afvalstoffen te maken heeft dient van de Eural gebruik te maken, zoals primaire ontdoeners (bedrijven), afval be- en -verwerkende bedrijven, overheden en toezichthoudende instanties. De Eural bestaat uit 20 hoofdstukken, ingedeeld naar het soort afvalstof. De verschillende soorten afvalstoffen worden gedefinieerd door een zescijferige code; twee cijfers van het betreffende hoofdstuk, twee cijfers van het subhoofdstuk en twee cijfers van het volgnummer.

Klik hier om de juiste euralcode te vinden.