Home > Certificeringen

Certificeringen

Navigeer via onderstaande bedrijven naar de bijbehorende certificaten  

Vink Holding b.v.
Vink Aannemingsmaatschappij b.v.
Vink Beton b.v.
Grondbank Barneveld b.v. (Recycling Barneveld)
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Afvalverwerking Vink b.v.

 


Vink Holding b.v.:

ISO 9001:2008  Norm : NEN-EN-ISO 9001:2015
 Omschrijving : Kwaliteitsmanagementsysteem
   

 Geldigheid 14-07-2019 tot 14-07-2022 
       
ISO 14001:2004
 Norm NEN-EN-ISO 14001:2015
 Omschrijving Milieumanagementsystemen voor de activiteiten 
 
van Vink Aannemingsmaatschappij b.v.
 Geldigheid 27-09-2019 tot 27-09-2022 
       

terug 

Vink Aannemingsmaatschappij b.v.

BRL SIKB protocol 7701 en 7702
 Norm BRL SIKB protocol 7701, 7702 en 7711 
 Omschrijving Productcertificaat voor de aanleg of herstel van
vloeistofdichte voorzieningen
    (vervangt de BRL 2319 en 2362)
 Geldigheid 15-09-2018 tot 15-09-2021
       
BRL-K902
 
 Norm BRL-K902
 Omschrijving KIWA-procescertificaat voor sanering van 


HBO- en dieseltanks
Geldigheid Vanaf 15-08-2017
       
BRL-K903

Norm : BRL-K903
Omschrijving  : Ondergrondse tankinstallatie voor K1, K2, K3 en K4
    Bovengrondse tankinstallaties voor K3 en K4 producten
Onder- en bovengrondse tankinstallaties voor bijtende (corrosieve), schadelijke, irriterende, giftige stoffen (chemische producten). 
Geldigheid  Vanaf 01-01-2018
       
BRL-K904

Norm BRL-K904
Omschrijving  KIWA-procescertificaat voor tanksaneringen

   
Geldigheid  Vanaf 15-06-2016
       


   

   

 

   
       
SIKB 7000
Norm BRL SIKB protocol 7000 / 7001
Omschrijving  Procescertificaat uitvoering bodemsanering en uitvoering

  van landbodemsanering met conventionele methoden
Geldigheid  tot 23-09-2020
       
VCA**
Norm VCA **
Omschrijving  Certificaat voor VGM-Checklist Aannemers versie 2017/6.0

 
Geldigheid  04-06-2019 tot 04-06-2022
       
SVMS 007
Norm SVMS-007
Omschrijving  Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen

 
Geldigheid  15-10-2018 tot 20-06-2020
       
NL BSB BRL-9321
Norm BRL-9321 
Omschrijving  NL-BSB: Productcertificaat Industriezand en (gebroken) industriegrind

 
Geldigheid  Vanaf 02-09-2015
       
BG 329-2
Norm : BG-329/5
Omschrijving : Recyclinggranulaat als toeslagmateriaal in beton
     
Geldigheid : vanaf 14-06-2016
       
BG-103
Norm : BG-103/16
Omschrijving : Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
     
Geldigheid : vanaf 07-03-2019
       
NL BSB BRL-9321
Norm : BG-292/6
Omschrijving : Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
     
Geldigheid : vanaf 07-03-2019
 


terug 

Vink Beton b.v.:

 

BRL-1801
Norm BRL 1801
Omschrijving  KOMO-Attest met productcertificaat voor levering van   

  betonmortel op samenstelling
Geldigheid  Onbeperkt
       
BRL-1801   Norm : BRL 1801
Omschrijving : Betonmortel in diverse sterkteklassen en vloeistofdichte
    betonconstructie in sterkteklasse C30/37
Geldigheid   Onbeperkt
       
NL-BSB BRL-9338
Norm BRL-9338
Omschrijving  NL-BSB: Productcertificaat voor toepassing als vormgegeven bouwstof

 
Geldigheid  Onbeperkt
       

terug

Grondbank Barneveld b.v. (Recycling Barneveld)

 

NL-BSB BRL-9335
Norm BRL-9335
Omschrijving 

NL-BSB: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB individuele partijen productcertificaat voor Grond


 
Geldigheid  15-09-2018 tot 15-09-2021
       
BRL SIKB 7500
Norm BRL SIKB 7500 protocol 7510
Omschrijving  Procescertificaat bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en

  procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
Geldigheid  21-01-2020 tot 19-01-2023
       

terug

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

 

ISO 9001:2015
Norm NEN-EN-ISO 9001:2015
Omschrijving  Advies en begeleiding van bodemsaneringen

  Uitvoering en advies van bodem- en bouwstofonderzoeken
Geldigheid  19-12-2018 tot 19-12-2021
       
BRL SIKB 2000
Norm BRL SIKB 2000 protocol 2001, 2002 en 2018
Omschrijving  Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

  voor de SIKB
Geldigheid  15-02-2019 tot 15-02-2022
       
BRL SIKB 6000
Norm SIKB BRL 6000 protocol 6001
Omschrijving  Procescertificaat begeleiding bodemsanering 

 
Geldigheid  14-07-2019 tot 23-07-2020
       

terug

Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.


 

REG
Norm REG
Omschrijving  Gastechnische erkenningsregeling

 
Geldigheid  2018
       
REW
Norm REW
Omschrijving  Watertechnische erkenningsregeling 

 
Geldigheid  2018
       
REI
Norm REI
Omschrijving  Elektrotechnische erkenningsregeling 

 
Geldigheid  2018
       

terug

Vink Afvalverwerking b.v.


ISO 9001:2008  Norm : NEN-EN-ISO 9001:2015
 Omschrijving : Kwaliteitsmanagementsysteem
   

 Geldigheid 11-12-2017 tot 14-07-2022 
       
ISO 14001
Norm NEN-EN-ISO 14001:2015
Omschrijving  Milieumanagementsystemen

 
Geldigheid  27-09-2019 tot 27-09-2022
       

terug

Het keuren van een stationaire metalen IBC (Intermediar Bulk Container) tot max. 3 m3. Tevens is de erkenning afgegeven door IL&T m.b.t. het ADR keuren van stationaire metalen IBC tot max 3 m3.