Home > Afvalverwerking > Grondbank

Afvalverwerking

Grondbank

Bij elk civieltechnisch werk komt er grond vrij. Deze grond wordt soms op dezelfde locatie hergebruikt, maar dat is niet altijd mogelijk. In dat geval krijgt de grond een andere bestemming. Om vraag en aanbod van de afzet van grond goed op elkaar af te stemmen, is Grondbank Barneveld opgericht.

De Grondbank bemiddelt tussen aanbieders en afnemers van grond en heeft de beschikking over een depot waar grond wordt opgeslagen tot het elders wordt afgezet. Eerst wordt het gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Uiteraard kan deze keuring ook op locatie worden uitgevoerd.