Home > Media

Mediaoverzicht

De afgelopen periode zijn wij om diverse redenen in het nieuws geweest. Onderstaand treft u een overzicht van documenten aan die in relatie staan tot deze berichtgeving.

Stand van zaken en ontwikkelingen Vink Barneveld (19 juli 2019)

• brief van Tauw van 21 juni 2019 inzake contaminatie in laboratorium

• procesverslag Witteveen en Bos

• proces verbaal van gerechtsdeurwaarder inzake ontgraving Ternate

• rapport van Tauw nader onderzoek zand Ternate


Stand van zaken en ontwikkelingen Vink Barneveld (22 mei 2019)