Home > Recycling > Recycling kunstgras

Recycling

Hoogwaardige recycling van kunstgrasmatten

Na een ontwikkelingsperiode van 7 jaar is Vink er in geslaagd versleten kunstgrasmatten vrijwel volledig en hoogwaardig te recyclen. De vrijkomende materialen worden als grondstof toegepast. Ook hebben wij een bewerking ontwikkelt om het infillzand weer geschikt te maken voor hergebruik.

Kunstgras wint nog altijd aan populariteit voor sportvelden. De levensduur van kunstgras bedraagt maximaal 15 jaar, waarna de mat vervangen moet worden. Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een methode om deze grasmatten hoogwaardig te recyclen. De productie van nieuw kunstgras uit oud kunstgrasmatten is hiermee binnen handbereik gekomen. De producenten van kunstgrasmatten zijn enthousiast en zien dit ook als een eerste stap naar cradle-to-cradle.

De nieuw ontwikkelde installatie heeft een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton kunstgrasmatten per jaar. Met deze installaties kan 95% van het materiaal worden hergebruikt.

De innovatie van onze recyclingmethode houdt kortweg in dat uit de matten zand en rubber worden gescheiden en dat de kunstgrasvezels geschikt gemaakt worden voor hergebruik. Een van de huidige toepassingen van gerecyclede kunstgrasvezels is ommanteling voor drainagebuizen, die bijvoorbeeld gebruikt worden bij nieuw aan te leggen velden.

In samenspraak met de marktpartijen van kunstgrasmatten ontwikkelt Vink een beoordelingsrichtlijn die het mogelijk moet maken om de producten onder certificaat te brengen.

Vink gaat voor hoogwaardige recycling van versleten kunstgrasmatten inclusief infill!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons op nemen: kunstgrasrecycling@vink.nl.

Recycling kunstgras - foto 1 Recycling kunstgras - foto 2 Recycling kunstgras - foto 3 Recycling kunstgras - foto 4 Recycling kunstgras - foto 5 Recycling kunstgras - foto 6 Recycling kunstgras - foto 7 Recycling kunstgras - foto 8