Home > Tankinstallaties > Projecten > Woudagemaal

Reconstructie Tankenpark Woudagemaal te Lemmer

 

Locatie                       Woudagemaal Lemmer
Opdrachtgever Wetterskip Fryslan
Architect Tebodin
Werkvorm Openbare aanbesteding
Status Opgeleverd 2011

 

Het op peil houden van het water in de Friese sloten, vaarten en kanalen (Friese boezemwateren) is één van de taken van Wetterskip Fryslan. Soms moet er water in, soms moet er water uit. Daarom is een uitgekiend systeem van sluizen, gemalen, stuwen en dijken ontwikkeld. Het Woudagemaal heeft binnen dit netwerk een belangrijke functie. Het gemaal, dat staat voor de nooit aflatende strijd van de Nederlanders tegen het water, wordt door een vaste technische ploeg bediend en onderhouden.

De installatieopdracht die werd uitgevoerd, vond plaats daags voor de opening van het nieuwe bezoekerscentrum. Het gemaal staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt derhalve jaarlijks door duizenden mensen bezocht. H.K.H. Prinses Margriet nam in oktober de officiële heropening van het bezoekerscentrum voor haar rekening. 
Een uitgebreid artikel over dit project kunt u hier lezen op pag. 1 in de Vink View van 2011    

Werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

 • Grondwerkzaamheden t.b.v. aan te brengen leiding werk en leidinggoot
 • Betonnen leiding goot leveren en aanbrengen
 • Terreinverhardingen
 • Coaten van nieuwe en bestaande tanks
 • Aanbrengen pompopstelling installatie t.b.v. zware olie
 • Saneren 100.000 liter tank
 • Leveren en aanbrengen nieuwe 40.000 liter tank
 • Leveren en aanbrengen diesel leidingen Vul, zuig, by-pass
 • Leveren en aanbrengen Stoom- en condensleiding
 • Leveren en aanbrengen zware olie leiding
 • Leveren en aanbrengen tracing en isolatie rond leidingwerk 

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2011

Foto Impressie

Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal Woudagemaal

terug naar Projecten afgerond